HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: Mgr. Karolina ŠORBANOVÁ     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 2

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: Mgr. Karolina ŠORBANOVÁ
 
Komentář číslo: 10441                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 09.11.2019 10:23:06
 
Komentář číslo: 8148                Spisová značka: 37 C 123/2017    
Průměr Hodnocení: 6.71
Komentář: V řízení o náhradě nemajetkové újmy proti státu, které bylo zahájeno 27.9.2017 a které je podle zákona účinného do 29.9.2017 osvobozeno od soudních poplatků, přesto vyzvala usnesením žalobce bezdůvodně k zaplacení soudního poplatku za žalobu, jinak že bude řízení zastaveno.

Typický příklad toho, proč jsou soudy a soudci přetížení - protože postupují formálně a automaticky, nečtou spisy, nepřemýšlejí nad tím, co mají před sebou a proto vydávají úplně nesmyslná (a zbytečná) rozhodnutí.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 17.11.2017 02:54:13