HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Dušan PAŠKA     

Soud: Městský soud Praha

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Dušan PAŠKA
 
Komentář číslo: 10745                Spisová značka: 44 TO 53/2020    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Pane předsedo, od kdy je mnohost spáchané trestné činnosti důvodem pro (dokonce velmi výrazné) snížení trestu, nejde-li o souběh trestných činů, ale naopak o recidivu? Viz kauza podvodnice Biháryové, která připravila o 1.3 milionu invalidu. Neplatí snad přímá úměra, že čím více toho pachatel po právní moci předchozích odsouzení napáchá, tím více trestů si pak musí logicky odsedět? Od kdy je to naopak, tzn. že čím více recidivy, o to kratší tresty při dalších odsouzeních?
Pošlete email ke komentáři
Datum: 12.03.2020 03:52:31
 
Komentář číslo: 8675                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Smyslene konstrukce pana soudce o udajne trestnem cinu byly Nejvyssim soudem odmitnuty a verdikt nahrazen vyrokem,, Nevinen,,
Pošlete email ke komentáři
Datum: 10.08.2018 01:36:59
 
Komentář číslo: 5546                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář: Pan doktor vynáší rozsudky po pečlivém zvážení a bere v potaz veškeré polehčující okolnosti.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 05.12.2014 07:10:07
 
Komentář číslo: 3143                Spisová značka: 6 To 202/2009    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 13.10.2012 08:04:16
 
Komentář číslo: 2749                Spisová značka: 1T 34/2008    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: K rozsudku se lze vyjádřit jen tímto způsobem: Když jsem se rozhlédla, znovu jsem viděla jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc v rukou utikovatelů - útěcha nikde!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 15.05.2012 07:41:09