HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Helena KARETOVÁ     

Soud: Městský soud Praha

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Helena KARETOVÁ
 
Komentář číslo: 4923                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 16.04.2014 10:23:31
 
Komentář číslo: 3912                Spisová značka: 25 Co 478/2012    
Průměr Hodnocení: 1.5
Komentář: Formalistické, mechanické rozhodování, kdy její rozhodnutí nemají se spravedlností nic společného. Nepřiznala náhradu škody (za náklady obhajoby) žalobkyni, vůči které bylo nezákonně vedeno trestní stíhání, ačkoliv skutek byl podle rozhodnutí soudu pouze přestupkem. Nerespektovala nálezy Ústavního soudu č.j. IV. ÚS 642/05, č.j. II. ÚS 590/08, č.j. IV. ÚS 3193/10, č.j. III. ÚS 1976/09. Vydala formalistické, nesmyslné rozhodnutí. Nadržuje žalovanému státu tam, kde jde o vadný výkon veřejné moci.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 26.05.2013 09:00:23