HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Ivanka HAVLÍKOVÁ     

Soud: Městský soud Praha

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Ivanka HAVLÍKOVÁ
 
Komentář číslo: 4858                Spisová značka: 9 Ca 321/2007    
Průměr Hodnocení: 5.67
Komentář: Odvolací orgán nemůže zhojit vady prvoinstančního rozhodnutí (kterému navíc chybí odůvodnění)až v řízení o odvolání. V řízení správním má odvolání proti rozhodnutí téměř vždy odkladný účinek. Jenže odvolání podané proti rozhodnutí ve věcech služebního poměru odkladný účinek nemá, takže odvolací orgán začíná shánět důkazy ve chvíli, kdy je už rozhodnutí vykonatelné a zpravidla také již vykonané. Chtělo by to více právního citu a hlubší znalost zák. o sl. poměru. Druhá žaloba je u JUDr. Pechové...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 01.04.2014 02:50:47
 
Komentář číslo: 3711                Spisová značka: 9 A 43/2011    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu Úřadu m.č. Praha 2 podané 1.10.2007 trvalo 4 a čtvrt roku. Nejprve žalobu po více než dvou a půl roce zamítla (28.5.2010), její rozsudek zrušil Nejvyšší správní soud (24.2.2011) a teprve 19.12.2011 nabyl právní moci druhý rozsudek, kterým bylo správnímu orgánu uloženo vydat do 30 dnů rozhodnutí. Na tento rozsudek se však čekalo 4 a čtvrt roku. Naprosto absurdní postup: v řízení o žalobě proti průtahům byly další průtahy, které se tak násobily.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 26.03.2013 03:50:30
 
Komentář číslo: 3704                Spisová značka: 9 Ca 318/2007    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Zamítla žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, aniž by respektovala judikaturu Nejvyššího správního soudu (9 As 57/2008) k povinnosti správního orgánu vydat rozhodnutí o návrhu na projednání tzv. návrhového přestupku i v případě zastavení řízení. Podstatu žaloby vůbec nepochopila. Její nezákonný rozsudek se zmateným a protiřečícím si odůvodněním až po kasační stížnosti zrušil Nejvyšší správní soud (9 Ans 2/2011). Délka řízení naprosto nepřiměřená. Úroveň právního vědomí nulová.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.03.2013 09:42:18
 
Komentář číslo: 2017                Spisová značka: 9 Ca 321/2007    
Průměr Hodnocení: 5.14
Komentář: Spis ležel na soudě 3 roky. Přišel rozsudek s mnoha překlepy a pravopisnými chybami, rozporuplný, rušil pouze odvolací rozhodnutí a tvrdil, že je nepřezkoumatelné, přitom prvoinstančnímu rozhodnutí chybělo odůvodnění, tj. místo pro odůvodnění zelo prázdnotou. Důsledek je takový, že se věc vrátila do odvolacího řízení a ten samý odvolací orgán, odvolací rozhodnutí trochu změnil a prvoinstanční rozhodnutí opět potvrdil, s tím, že je přezkoumatelné, protože to vyplývá z rozsudku. Nanic.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.10.2011 04:58:48